Strona Główna

Ignorantia iuris nocet 

Moja Kancelaria działa od 2004 roku. Zapewniam wszechstronną pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, w zakresie wszystkich dziedzin prawa, począwszy od spraw cywilnych, karnych, rozwodowych, spadkowych, pracowniczych, administracyjnych, w tym reprezentację moich klientów w sądach i urzędach, po kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców .

 

Zajmuję się –

Sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi np: rozwody, separacje, alimenty, rozdzielność majątkowa, ustalanie miejsca pobytu dzieci, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienia, inne

sprawami cywilnymi np: odszkodowania, windykacja, należności, eksmisje, egzekucje komornicze, powództwa przeciwegzekucyjne, ustanawianie drogi koniecznej, zasiedzenia, rozgraniczenia nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

sprawami spadkowymi np: stwierdzenia nabycia spadku, podziały spadku, inne

sprawami ubezpieczeń społecznych  np: odwołania od decyzji ZUS, KRUS, dotyczącymi rent, emerytur, zasiłków i innych świadczeń  z ubezpieczenia społecznego

sprawami administracyjnymi  np: wnioski o zwrot wywłaszczonych  nieruchomości, z prawa budowlanego, geodezyjnego, odszkodowania

sprawami karnymi np: obrona przed sądem oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego, odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienia

sprawami pracowniczymi np: o zapłaty należności, uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, mobbing, ustalenie istnienia umowy o pracę, inne

sprawami z prawa kanonicznego: wnioski o unieważnienie małżeństwa

Sporządzam apelacje, skargi kasacyjne do Sądy Najwyższego, skargi do Trybunału Stanu, skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Nie wahaj się! Zacznij dochodzić swoich praw skutecznie już dziś!